Vitamines voor groei

Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat in onze snel evoluerende maatschappij onder druk. Het is voor kinderen niet vanzelfsprekend om een stevig 'Read more…

5785

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: Acco Uitgeverij
  • Published: September 15, 2017
  • Book - Softcover
  • Edition 1
  • Pages: 712
  • ISBN: 9789462922860

Specialist areas

Developmental Psychology

About the author

Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens zijn verbonden aan de Universiteit Gent, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie (respectievelijk als hoogleraar en als hoofddocent). Beiden doceren ze vakken in het domein van de ontwikkelingspsychologie. Hun onderzoek situeert zich op het raakvlak tussen de ontwikkelingspsychologie en de motivatiepsychologie.
Ze zijn geïnteresseerd in de vraag ‘waarom mensen doen wat ze doen’: waarom maakt een kind huiswerk? Waarom luisteren kinderen naar hun ouders of weigeren ze dit te doen? Hierbij bestuderen ze, geïnspireerd door de Zelf-Determinatie Theorie, de motiverende rol die ouders, leerkrachten, en hulpverleners kunnen vertolken bij het stimuleren van de motivatie en de groei van kinderen. Ze nemen hierbij een levensloopperspectief in en proberen de ontwikkeling van kinderen in diverse levensdomeinen in kaart te brengen.
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK