Psychologiereeksen

Reeks: Cahier van het centrum voor Kinderpsychotherapie

Kinderen, ouders, relaties en spel in het licht van de psychotherapie.

Mindfulness

Mindfulness is een manier van denken en voor velen steeds meer een manier van leven. Het helpt om de onvermijdelijke hindernissen van het leven te nemen.

Psychoanalyse in tijden van wetenschap

De reekstitel is zowel ironisch als ernstig bedoeld. De mens heeft zich altijd al teweergesteld tegen wat Lacan het ondraaglijk Reële noemt. Religie en kunst – ruimer gesteld, de cultuur – zijn daar de oudste vormgevingen van. Recent is daar ook de wetenschap aan toegevoegd, als laatste en meest succesvolle variante van de typisch menselijke symbolische orde. Kunst zoekt een antwoord in schoonheid, religie in geloof, wetenschap in weten. De relaties tussen deze drie zijn belangrijker dan men wel vermoedt. Topwetenschappers herhalen dat het ultieme kenmerk van wetenschap schoonheid is, en de geschiedenis van de wetenschap toont dat er aan de basis steeds een bepaald geloof schuilgaat. Vandaag worden deze relaties meer en meer verdoezeld door de vaak naïeve eis tot empirische evidentie. De naïviteit heeft alles te maken met het breukvlak tussen het ondraaglijk Reële enerzijds en het Symbolische als hanteringspoging daarvan anderzijds. Een volledige empirische evidentie zou een  samenvallen betekenen van dat Reële met het Symbolische, en dat is uit hoofde van de structuur precies onmogelijk. Vandaar de ironie van de titel.

In dit verband neemt psychoanalyse een bijzondere plaats in. Freud waarschuwde reeds voor het risico dat ze verglijdt naar een ideologie of pseudo-religie – wat overigens voor elke wetenschap geldt. Daartegenover staat dat de psychoanalytische theorie bij uitstek gegroeid is uit de ervaring met patiënten. Het herdenken van deze oorspronkelijke theorie in confrontatie met de huidige eis tot empirische evidentie, kan een andere visie bieden zowel op wat empirie ‘is’ als op de functie van theorie. De menselijke realiteit wordt zowel collectief als individueel gecreëerd, en dat geldt ook voor de wetenschap. Het feit dat dit vandaag al te vaak ‘vergeten’ wordt, maakt de deelname van de psychoanalyse aan het wetenschappelijk vertoog des te belangrijker. Vandaar de ernst van de titel.

Onze selectie

Een spel voor twee spelers

Nicole Vliegen, Lieve Van Lier

€ 32,35

€ 27,50 met

Geduldig gereedschap

Nicole Vliegen, Patrick Meurs, Lieve Van Lier

€ 25,75

€ 21,90 met

De namen van het genot

Abe Geldhof

€ 25,75

€ 21,90 met

Mindfulness

David Dewulf

€ 23,85

€ 20,25 met

Bestseller

Mindfulness als uitweg

Ronald D. Siegel

€ 31,30

€ 26,60 met

Pleine conscience et cancer du sein

Nathalie Cardinaels

€ 10,30

€ 8,75 met

Bekroond

Mindfulness bij borstkanker

Nathalie Cardinaels

€ 21,85

€ 18,55 met

Bestseller

Mindfulness voor kinderen

Pim Catry, Jan Decuypere

€ 10,30

Bestseller

Mindful omgaan met plagen en pesten

Berti Persoons, Veronique Benoit

€ 24,05

€ 20,45 met

Mindful omgaan met kinderangsten

Veronique Benoit, Berti Persoons

€ 34,95

€ 29,70 met

i

Onze site maakt gebruik van cookies. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met onze cookies op het moment dat u gebruik maakt van onze site. Klik hier om meer te weten te komen over cookies en waarom wij ze gebruiken.

OK