Superdiversiteit

Hoe migratie onze samenleving verandert

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe, ook al proberen regeringen verdere migratie 'Lees meer…

EXTRA'S BIJ DEZE PUBLICATIE

ProductDetails

  • Uitgeverij: ACCO Uitgeverij
  • Publicatiedatum: 27 augustus 2015
  • Boek - Softcover
  • Editie 2
  • Pagina's: 232
  • ISBN: 9789462922952

Boekrecensies

De kracht van het boek ligt in de benadering van superdiversiteit als normaliteit in de grootsteden, en geleidelijk aan ook in andere Europese steden. (…) Dirk Geldof’s boek over superdiversiteit geeft een interessante analyse van de huidige en toekomstige bevolkingsdynamieken in Europa. (…) De auteur toont hoe het polariserende wij-zij-discours kan worden overstegen wanneer men focust op participatie en betrokkenheid van alle leden van de samenleving, om zo maatschappelijke solidariteit te versterken als antwoord op de groeiende sociale ongelijkheid.

Prof. Eveline Ammann Dula, Bern University of Applied Sciences, Department for Social Work

Hoe we superdiversiteit en de gevolgen ervan voor beleid, professionele praktijk of onderzoek begrijpen, is ‘work in progress’. Dit wetenschappelijk boek zet een significante stap vooruit. Het schetst de impact op België in het hart van Europa en levert zo een kader om de veranderingen in alle westerse steden te begrijpen. De reikwijdte, actualiteit en toegankelijkheid van dit uiterst leesbare boek vraagt om een breed lezerspubliek.

Charlotte Williams, professor en vice-decaan Sociaal Werk (RMIT's) aan de School of Global, Urban and Social Studies (Universiteit van Melbourne)

Het boek overstijgt een eenzijdige focus op etniciteit of op land van herkomst en focust ook op verschillen volgens verblijfsstatus, klasse, taal en transnationale netwerken. Het schetst de transitie van een multiculturele naar een superdiverse samenleving, voortbouwend op het werk van Steven Vertovec, Ulrich Beck en vele anderen. Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert is waardevol voor al wie superdiversiteit onderzoekt in Europa en in alle landen die vandaag hun bevolking complexer zien worden door de aankomst van meer mensen uit steeds meer plaatsen.

Jenny Phillimore, professor Migratie en Superdiversiteit, en directeur van het Institute for Research into Superdiversity (IRiS, University of Birmingham)

De kracht van Dirk Geldofs bijdrage is dat hij het eerder abstracte begrip van superdiversiteit kan toepassen als een bril om de nieuwe demografische realiteit te helpen begrijpen in steden als Brussel, Antwerpen of iedere andere ‘majority-minority’-stad in Europa. De nieuwe vluchtelingen vandaag zullen onze samenleving verder veranderen. Dit boek helpt om verder te denken hoe we met deze nieuwe realiteiten omgaan, zodat onze samenlevingen kunnen bloeien én tegelijk een veilige thuis kunnen bieden voor mensen die onverdraagzaamheid en geweld zijn ontvlucht.

Maurice Crul, professor Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en co-auteur van Super-diversiteit: een nieuw perspectief op integratie (VU University Press, 2013)

Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert geeft een rijk inzicht in de transitie van België naar een superdiverse samenleving, en wat dat betekent voor mensen, beleid en de dagelijkse praktijk. Voortbouwend op internationaal onderzoek over multiculturalisme, diversiteit en kosmopolitanisme biedt het boek een verfrissend perspectief op de kansen en uitdagingen die voortvloeien uit de recente en ongekende veranderingen in onze bevolking.

Susanne Wessendorf, onderzoekster (Marie Curie Research Fellow) aan het Institute for Research into Superdiversity (IRiS, University of Birmingham) en auteur van Commonplace Diversity: Social Relations in a Super-Diverse Context (Palgrave Macmillan 2014)

De Vlaamse socioloog Dirk Geldof schreef een inspirerend boek . Hij mijdt daarbij symbooldossiers zoals het debat over hoofddoeken of handenschudden, en kijkt naar de onderliggende ontwikkelingen. (...) Het is een welkome bouwsteen om te komen tot multiculturaliteit 2.0.

Jan Steyaert (Master sociaal werk, Universiteit Antwerpen) in Zorg+Welzijn, 2013

Superdiversiteit is een boeiende zoektocht geworden. De heldere en toch genuanceerde formuleringen maakt dat dit boek meer is dan voer voor uitsluitend sociologen; het richt zich naar een ruim publiek waarbij de auteur zeker ook zijn studenten voor ogen zal hebben gehad. De sterkte van het boek heeft ook te maken met de achtergrond van de auteur die niet alleen kan terugvallen op zijn sociologische kennis, maar ook op zijn politieke ervaringen als (...) OCMW-raadslid in Antwerpen. Het combineren van die sociologische groothoeklens met het vergrootglas op Antwerpen maakt het universele thema specifiek en omgekeerd.

Walter Lotens (www.KifKif.be), 2014

Superdiversiteit is een boek dat mij bijzonder heeft geraakt . De laatste jaren overheerst het scepticisme over het samenleven in diversiteit. Maar er is geen weg terug en het denkkader dat Geldof aanreikt, is bruikbaar . Hij erkent de realiteit van uitsluiting en zoekt aanknopingspunten voor een betere toekomst. Steden zijn inderdaad de labo's waarin de nieuwe samenleving vorm krijgt. Het is belangrijk die rol te erkennen en de steden door een opdracht en middelen toe te geven. Een hoopvolle verademing.

Johan Vangenechten in De Leeswolf

Geldof biedt een verkwikkend perspectief. Niet belerend, niet moraliserend, niet naïef maar helder, beloftevol en met historisch besef en realiteitszin. [...] Dit werk is een zeer verdienstelijke poging om het heersend debat en vooral de kramp waarin het dreigt te verzeilen, een verfrissend referentiekader en dwingende vragen aan te reiken. Aan te bevelen voor elke sociaal werker, voor elke burger eigenlijk.

Hilde Vlaeminck en Koen Hermans in Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 2016

Over de auteur

Dirk Geldof, doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (UA), is docent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (UA), lector aan de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee), onderzoeker bij het Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen (Odisee) en lector aan de opleiding Sociaal Werk (KDG-Hogeschool Antwerpen). Hij publiceerde eerder al Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij (Acco 2011).en is co-auteur van Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.

In de media

comments powered by Disqus
}
i

Onze site maakt gebruik van cookies. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met onze cookies op het moment dat u gebruik maakt van onze site. Klik hier om meer te weten te komen over cookies en waarom wij ze gebruiken.

OK