Tussen ouder en kind groeit doorheen baby en kindertijd een draad die onverbrekelijk is.

De draad tussen ouder en kind

Voor een gewone en buitengewone opvoeding

De draad is een metafoor voor opvoeding en hechting. Het gaat om hoe de band tussen ouders en kinderen groeit doorheen de verschillende ontwikkelingsstappen. 'Lees meer…

1900

Hou me op de hoogte

ProductDetails

  • Uitgeverij: Garant Uitgevers
  • Publicatiedatum: 27 januari 2015
  • Pagina's: 124
  • ISBN: 9789044132625

Wat maakt dit boek zo bijzonder?

Een goede draad tussen ouder en kind geeft het kind draagkracht en daadkracht. Het kind heeft het gevoelen om gedragen te worden en krijgt de kans om uitgedaagd te worden en te groeien.

Door de beperkingen van het kind of door moeilijke opvoedingsomstandigheden wordt een draad een kwetsbare draad. Op deze draad worden ouders en kinderen bij spanning telkens teruggeworpen.

De ondraadlijke lichtheid van het bestaan.

Boekrecensies

<SPAN lang=NL-BE><br /><P dir=ltr align=left>Wat kan ik weten over ontwikkelingsstappen bij kinderen en hoe kan ik mij als ouder of begeleider afstemmen op deze ontwikkelingsstappen? De draad is een metafoor die hierbij kan helpen. Het gaat om de band tussen ouders en kinderen die groeit en verandert doorheen het leven en hoe je bij opvoedingsproblemen kan terugvallen op de juiste verbinding, de juiste draad. In het grootbrengen en in het groot worden neemt de ouder het kind zodanig bij de hand dat het meer en meer leert om verder te kunnen zonder de altijd aanwezige leidende en beschermende hand. Eerst moet de ouder de draad echt trekken naar de baby en geleidelijk aan viert de ouder de draad, komt er afstandsbediening en een netwerk. <BR>In een eerste deel van het boek worden de opeenvolgende draden uitgebreid toegelicht. In het tweede deel wordt het model toegepast als er sprake is van opvoedingsproblemen of ernstige beperkingen bij kinderen. We zoeken dan de kwetsbare draad.</P><br /><P dir=ltr align=left>&nbsp;<BR>Opvoeding en ontwikkeling zijn wonderlijke fenomenen. Hoe worden kinderen volwassen en hoe herken je het kind in de volwassene? Inzicht hebben in dit verloop kan je als ouder, grootouder,&nbsp; begeleider , leerkracht, hulpverlener,&nbsp; helpen om je kind en jezelf beter te begrijpen. Ontwikkeling zit immers niet alleen in het kind maar is het samenspel tussen ouder en een kind. Opvoeding is als een draad die ontwikkelt tussen een ouder en een kind. Waar het model oorspronkelijk werd ontwikkeld als voor hulpverleners die werkten met cliënten met een verstandelijke beperking werd door het gebruik ervan duidelijk dat het gaat om algemeen menselijke processen en thema’s. Het is mooi om te ontdekken dat er geen breuklijn bestaat tussen gewoon en bijzonder. Dezelfde&nbsp; motieven en levensthema’s&nbsp; lopen als een leidraad doorheen het leven.&nbsp; <BR>Nadat de navelstreng als basisdraad is doorgeknipt komt de baby ter wereld. Hulpeloos. Daarom zal je als ouder gaan reguleren door de draad te trekken. Zo gaat de baby zich hechten en ontstaat een hechte draad. Ouders gaan vanuit deze hechting het kind helpen om spanning vorm te geven en gaan de stimulansen bieden om te exploreren. Het kind voelt de draad, klampt er zich aanvankelijk aan vast en leert stilaan lossen en zelf met de draad aan de slag te gaan. Het gaat een wirwar van draden aan maar de basisdraad, de hechtingsdraad blijft de onverbrekelijke draad. <BR><BR>kan je gebruiken als achtergrond voor gewone ontwikkeling maar kan je ook toepassen als ontwikkeling problemen oplevert. Zo hebben heel veel kinderen met autisme het heel moeilijk om de draad te zien en vast te nemen. In moeilijke adoptiesituaties valt op dat de hechte draad niet tot stand komt. Kinderen met adhd hebben het heel moeilijk met afstandsbediening. Na een trauma vallen mensen terug op de allereerste draad. </P><br /><P dir=ltr align=left><BR>Om het boek toegankelijk te maken zijn er kleurrijke&nbsp; tekeningen en figuren die helpen om door het ontwikkelingsbos de bomen te blijven zien.</P><br /><P dir=ltr align=left><BR>Het boek is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn&nbsp; of te maken hebben met opvoeding maar er niet rond geschoold zijn. Geschoolde hulpverleners en studenten kunnen het gebruiken in hun begeleiding om een gemeenschappelijke taal met ouders te ontwikkelen. <BR></P></SPAN>

Over de auteur

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het MPC Terbank te Heverlee. Hij geeft vorming over de draad.

In de media

comments powered by Disqus
}
i

Onze site maakt gebruik van cookies. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met onze cookies op het moment dat u gebruik maakt van onze site. Klik hier om meer te weten te komen over cookies en waarom wij ze gebruiken.

OK