Res Publica

Politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen

Editorial Board: Paul van der Bijl, Nicolas Bouteca, Annelien de Dijn, Gustaaf Geeraerts, Steven van Hecke, Joop van Holsteyn (hoofdredacteur), Henk van der Kolk, Jonas Lefevere, Rik de Ruiter en Margo Trappenburg. Lotte Melenhorst is redactiesecretaris.

Res Publica is het politiek-wetenschappelijk tijdschrift der Lage Landen. Het is een blad van Nederlanders en Vlamingen. Naast de traditionele wetenschappelijke 'Read more…

EXTRAS WITH THIS PUBLICATION

ProductDetails

  • Publisher: ACCO Uitgeverij
  • Published: January 1, 2014
  • Year: 2014
  • Periodicity: driemaandelijks
  • 4 nummers per jaargang

Recommended for

Politici, politiek wetenschappers, beleidsmedewerkers

Specialist areas

Politics

Call For Papers

Themanummer Res Publica 2015/3: 'De Europese sociaaldemocratie: groot verleden, kleine toekomst?'.

Het themanummer wil de oorzaken en achtergronden van de voortdurende electorale en programmatorische crisis van de Europese sociaaldemocratie verkennen, analyseren en verklaren. Zij wil dit nadrukkelijk doen in internationaal-vergelijkend perspectief; eerder thmatisch, dan landenbeschrijvend.

Gastredacteuren: Carl Devos (Universiteit Gent), René Cuperus (Wiardi Beckman Stichting en columnist van de Volkskrant).

Zie voor meer informatie over deze call for papers de download onder 'Extra's bij deze publicatie' op deze webpagina.

Renew subscription

Abonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. U kan zich bij de start van een nieuwe jaargang opnieuw abonneren via aankoop van een abonnement in onze webshop.
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK