Promotion

Als risico's viraal gaan

Welke wereld na corona?

Welke wereld willen we na corona? Hoe gaan we van noodtoestand naar normaliteit, en wat wordt de nieuwe normaliteit dan? Het zijn fundamentele vragen voor 'Read more…

2010

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: acco
  • Published: June 10, 2020
  • Book - Softcover
  • Edition Tweede druk
  • Pages: 144
  • ISBN: 9789463799041

What makes this book so great?

Book reviews

Bekeken vanuit het perspectief van Ulrich Beck's risicomaatschappij toont Dirk Geldof hoe de coronacrisis intrinsiek verweven is met andere mondiale en lokale risico's op socio-economisch, ecologisch en geopolitiek vlak. Geldof stelt vooral erg pertinente vragen, waarop we in de komende tijd als maatschappij en mondiale samenleving antwoorden zullen moeten zoeken. Dat zal bepalen in hoeverre een paradigmawissel die al in de maak was, versneld of vertraagd zal worden.

David Criekemans (Hoofddocent Internationale Politiek, Universiteit Antwerpen)

Geldofs helder denk- en analysewerk, geïnspireerd door Beck, is boeiend en laat zien waarom er sociologen nodig zijn. Hij legt verbanden en verschaft inzichten waar mensen, ook sociologen, vaak naast kijken. Helder geschreven als altijd, goed gecomponeerd, doordrongen van een duidelijke visie op mens en samenleving. Er zijn auteurs nodig met een sociologische verbeelding en een goede pen, en ik meen dat er in Vlaanderen maar weinigen zijn die daarmee zo begiftigd zijn als Dirk Geldof.

(Walter Weyns, hoogleraar Sociologie Universiteit Antwerpen)

Iedereen die deze crisis meemaakt, snakt naar een nuchtere blik van buitenaf, die houvast en perspectief kan bieden. Slechts weinigen kunnen dat zoals Dirk Geldof dat kan. Gewapend met het doorzicht van de socioloog, laat hij zien dat de onzekerheid die ieder van ons nu voelt, geen persoonlijke tekortkoming is, maar een wezenskenmerk van deze tijd.

Tom Naegels (schrijver en columnist)

De snelle keuzes van vandaag bepalen de toekomst van morgen. Dat vraagt om snelle intellectuele reflectie op wat ons te doen staat. Dirk Geldof levert deze vanuit het perspectief van de risicomaatschappij. Hij waarschuwt voor verscherping van de ongelijkheid en pleit voor koppeling van de wederopbouw aan de klimaatcrisis. We staan voor een periode van zowel het toestaan als het serieus nemen van risico's. We herontdekken zo de maakbaarheid van de samenleving - we zullen wel moeten.

Hans Boutellier (bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke Veerkracht, Vrije Universiteit Amsterdam & wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut)

De coronacrisis is een kantelmoment in de geschiedenis. Met een wereldwijde dreun heeft de geglobaliseerde en ecologisch onhoudbare samenleving zich getransformeerd in een nieuwe wereld: de risicomaatschappij. De schade is enorm. En zoals in alle oorlogen, worden vooral de armen het zwaarst getroffen. Tegelijk is de maakbare samenleving weer omnipresent. Anders omgaan met globalisering en met klimaat opent nieuwe perspectieven. Dirk Geldof schreef een knap, visionair en hoopvol essay. Het geeft uitzicht op een samenleving waarin solidariteit en nabijheid een tegengewicht vormen voor de restanten van wat ooit het tijdvak van de ongebreidelde groei is geweest. Te lezen!

Herman Van Goethem (Rector Universiteit Antwerpen)

De coronacrisis werd een maatschappelijk experiment dat mij mateloos fascineert. Met sociologisch inzicht én sociaal engagement analyseert Dirk Geldof uiterst trefzeker hoe de vele afbrokkelende zekerheden de weg openen naar een meer maakbare wereld. De Duitse socioloog Ulrich Beck toont zich daarbij een bijzonder actuele gids.

Dave Sinardet (Professor Politieke Wetenschappen (VUB & UCLouvain Saint-Louis Bruxelles) en columnist)

De auteur levert in dit boek een zinvolle bijdrage om bij de gevolgen en de betekenis van het coronavirus stil te staan. Het is een verdiepende beschouwing met heldere, afgewogen inzichten die de lezer helpt om vanuit een rationele distantie naar de hedendaagse werkelijkheid te kijken.

Evert van der Veen in De Leesclub van Alles

About the author

Dirk Geldof is deeltijds hoogleraar aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en senior onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee). Hij is lector aan de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) en Sociaal Werk (Karel de Grote Hogeschool). Hij publiceerde eerder Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert en Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij.
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK