i

Acco course texts and Blokwijzers now also available for online order!
Need office supplies? Go to www.acco.be/kantoormateriaal.
Want to print course materials and get them delivered at home? Go to http://www.acco.be/acco-printservice and order your print voucher.

OK

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk

Ieders leer-kracht realiseren

Leerlingen, die verschillen nogal wat van elkaar. Hoe zorg je dan voor maximale leerkansen voor elke leerling? Met binnenklasdifferentiatie!

Binnenklasdifferentiatie 'Read more…

2950

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: Acco Uitgeverij
  • Published: September 9, 2019
  • Book - Softcover
  • Pages: 200
  • ISBN: 9789463796798

Specialist areas

Secondary Education

About the author

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Hasselt – School voor Educatieve Studies en aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek focust op didactische thema’s zoals binnenklasdifferentiatie, activerende didactiek, peer assisted learning en brede vormen van evaluatie. Ze geeft les aan toekomstige leerkrachten en aan studenten Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Ze is betrokken in verschillende wetenschappelijke en praktijkgerichte projecten en geeft nascholingen over didactische thema’s met het doel om leren te maximaliseren in het basis-, secundair, volwassenen- en hoger onderwijs.

Esther Gheyssens is onderwijskundige en als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Als onderzoeker richt zij zich op het omgaan met diversiteit in de klas in zowel scholen als lerarenopleidingen. Ze is werkzaam als onderzoeker op het interuniversitair project ‘Potential – Power To Teach All’, dat als doel competentieontwikkeling van (toekomstige) leerkrachten voor inclusief onderwijs heeft. Haar doctoraat focust specifiek op binnenklasdifferentiatie als een manier om meer inclusieve
leeromgevingen te creëren in basis- en secundair onderwijs. Daarnaast geeft ze eveneens nascholingen over binnenklasdifferentiatie in het basis-, secundair en hoger onderwijs.

Catherine Coubergs is orthopedagoog en als onderzoeker betrokken geweest bij het thema van binnenklasdifferentiatie. Ze schreef mee aan de praktijkgerichte literatuurstudie Binnenklasdifferentiatie – leerkansen voor alle leerlingen in opdracht van de
VLOR. Zij is medeoprichter en momenteel werkzaam bij Content & Coffee, een cocreatief webdevelopment en consultancy bureau.

Hadewijch De Doncker is pedagoog en leerkracht lager onderwijs van opleiding. Ze werkt als lerarenopleider en onderzoeker bij Odisee Hogeschool, campus Brussel. Als lerarenopleider leert ze toekomstige leerkrachten hoe thematisch te werken, te differentiëren en om te gaan met diversiteit in de lagere school. Ze stuurt een onderwijsontwikkelingsproject over gedifferentieerd hoger onderwijs aan binnen Odisee.

Debbie De Neve is als onderzoeker en lerarenopleider verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Binnen het expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs werkt ze aan praktijkgericht onderzoek rond gedifferentieerde instructie en formatieve evaluatie. Ze geeft over deze thema’s eveneens workshops en organiseert nascholingstrajecten. Als lerarenopleider is ze betrokken bij de pedagogisch-didactische lijn van de opleiding Leerkracht Secundair Onderwijs.

Met medewerking van:
Wouter Smets – Karel de Grote Hogeschool
Nadine Engels – Vrije Universiteit Brussel
Saskia Vandeputte – Schoolmakers
Jan Royackers – Schoolmakers

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK