Effectieve feedback in het onderwijs

Feedback: een van de krachtigste instrumenten waarmee je leerlingen aanzet tot leren. Bovendien kost feedback niets. Alleen moet je weten hoe je feedback 'Read more…

3080

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

EXTRAS WITH THIS PUBLICATION

ProductDetails

  • Publisher: Acco Uitgeverij
  • Published: August 8, 2019
  • Book - Softcover
  • Pages: 244
  • ISBN: 9789463792677

Book reviews

Het boek is doorspekt met concrete tips en werkvormen en biedt via QR-codes meer info en achtergrondinformatie aan.De reflectievragen op het einde helpen je inzicht te krijgen in de eigen praktijk. Aan het eind stelt de auteur je ook gerust: het boek hoeft verder geen betoog, maar het omzetten in de praktijk vraagt de moed om dingen uit te proberen, elkaar te ondersteunen en reflectie op de eigen praktijk. Feedback geven veronderstelt feedback ontvangen dus. Iedereen in het onderwijs heeft er wat aan, zolang hij maar zichzelf of de leraar beter wil maken en hem wil ondersteunen in de praktijk.

In Dialoog, Bart Masquillier

About the author

Jan Coppieters is leraar en psycholoog. Sinds 2018 werkt hij als pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daar is hij verantwoordelijk voor de thema’s inclusie, leerlingenbegeleiding, welbevinden van leerlingen, herstelgericht werken en onderwijsloopbaanbegeleiding. Jan is een ervaren onderwijsprofessional. Hij gaf les in het secundair onderwijs en de banaba zorgverbreding en remediërend leren. Als CLB-medewerker begeleidde hij twintig jaar leerlingen, hun ouders en hun leraren. Hij coachte CLB-teams in handelingsgericht en oplossingsgericht werken. In 2014 werd hij pedagogisch begeleider binnen het project competentieontwikkeling. Daar ondersteunde hij schoolteams bij hun groei naar een meer inclusieve school.
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK