In balans

Een inleiding tot vertaal- en tolkwetenschap

In balans. Een inleiding tot vertaal- en tolkwetenschap biedt in 18 hoofdstukken een actueel, wetenschappelijk, Nederlandstalig overzicht van de belangrijkste 'Read more…

3915

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: acco
  • Published: July 1, 2019
  • Book - Softcover
  • Pages: 416
  • ISBN: 9789463792387

Specialist areas

Linguistics

Book reviews

TOLKEN EN VERTALEN In balans is de titel van een zeer uitgebreide inleiding in de vertaal- en tolkwetenschap. Het boek brengt geïnteresseerde leken en tolken en vertalers, al dan niet in opleiding, de basis bij over uiteenlopende aspecten van het tolken en vertalen – vakgebieden die zeer in beweging zijn door allerlei technische ontwikkelingen en hulpmiddelen, zoals digitale terminologiebanken en computervertaalsystemen. Het boek bevat bijdragen van een groot aantal specialisten over onder meer soorten vertalers en vertalingen, equivalentie, taal- en vertaalbeleid, opvattingen over vertalen door de eeuwen heen, vertaalwetenschap, censuur en manipulatie, terminologie, hulpmiddelen en evaluatiemethodes.

Onze Taal november 2019, Raymond Noë</p>

Dit is een belangrijk boek, de moeite waard voor iedereen die betrokken is bij het vertalen, van geïnteresseerden tot docenten, studenten en vertalers zelf. Ook geschikt als naslagwerk.

NBD Biblion, Willem G. Weststeijn</p>

About the author

Gert De Sutter is hoofddocent vertaalwetenschap en Nederlandse taalkunde aan de vakgroep
Vertalen, Tolken en Communicatie van Universiteit Gent. Hij is hoofd van de afdeling
Nederlands en coördinator van de onderzoeksgroep EQTIS – Empirical and Quantitative
Translation and Interpreting Studies. Hij doceert onder meer vertaalwetenschap en
taalnormering van het Nederlands in de bachelor Toegepaste taalkunde en vertaalrevisie
in de master Vertalen. Hij doet empirisch onderzoek naar de manier waarop talige variatie
in vertalingen sociaal en cognitief functioneert, vooral in vergelijking met niet-vertaalde
teksten. Hij is, samen met Isabelle Delaere en Marie-Aude Lefer, redacteur van het boek
Empirical Translation Studies. New Methodological and Theoretical Traditions dat in 2017
bij Mouton de Gruyter verscheen.

Isabelle Delaere is docent aan KU Leuven, waar ze de volgende opleidingsonderdelen verzorgt
op de campus Kortrijk: vertaal- en tolkwetenschap, tekstwetenschap, taal- en vertaaltechnologie
en tekstontwerp en -redactie. Ze is doctor in de vertaalwetenschap. In haar
proefschrift zocht ze aan de hand van een multivariate statistische techniek naar lexicale
verschillen tussen vertaald en niet-vertaald Belgisch Nederlands. Ze legt zich vooral toe
op corpusgebaseerd onderzoek om zo de invloed van factoren zoals genre en brontaal op
vertaald en niet-vertaald tekstmateriaal na te gaan. Daarnaast verricht ze onderzoek in het
domein van de toegepaste taalkunde in de bredere zin.

Aan dit boek werkten mee:

Katalin Balogh, Henri Bloemen, Joke Daems, Gert De Sutter, Bart Defrancq,
Isabelle Delaere, Lieven D’hulst, Carola Henn, Lieve Jooken, Koen Kerremans,
Lieve Macken, Reine Meylaerts, Ton Naaijkens, Aline Remael, Isabelle S. Robert,
Guy Rooryck, Heidi Salaets, Iris Schrijver, Winibert Segers, Anneleen Spiessens,
Rita Temmerman, Evelien Tijtgat, Luc van Doorslaer, Piet Van Poucke,
Sonia Vandepitte, Gudrun Vanderbauwhede, Lore Vandevoorde

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK