Nederlands, helder en correct

Hoe is het Nederlands en niet het Vlaams de cultuurtaal van Vlaanderen geworden? Met welke woordenboeken en taaladviesbronnen kun je achterhalen of woorden 'Read more…

4070

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: Acco Uitgeverij
  • Published: September 21, 2018
  • Book - Softcover
  • Edition 1
  • Pages: 296
  • ISBN: 9789463446822

Specialist areas

Dutch & Dutch for foreigners

Book reviews

<P>Uiteraard worden spelling, grammatica en stijl behandeld, maar ook is een heel hoofd&shy;stuk gewijd aan 'Uitspraak', een&nbsp; onder&shy;deel dat in 'Nederlandse' adviesboeken eigenlijk nooit&nbsp; aan de orde komt en de vraag is of dat ook in die boeken niet va&shy;ker zou moeten. Verder besteedt het eer&shy;ste hoofdstuk uitgebreid aandacht aan het Nederlands in Vlaanderen: zijn ge&shy;schiedenis (te beginnen met de Val van Antwerpen in 1585), een uitgebreid over&shy;zicht van Belgisch-Nederlandse varian&shy;ten van het Standaardnederlands en een bijlage met gallicismen, purismen, dia&shy;lectismen en zo meer, en zelfs met Ne&shy;derlandse en&nbsp; Vlaamse studententaal. </P><br /><P>Herman Giesbers<BR></P>

About the author

Peter Debrabandere is docent Nederlands, Duits en copywriting aan het studiegebied onderwijs en het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van Hogeschool VIVES (Brugge). Hij is sinds 1995 hoofdredacteur van het tijdschrift Nederlands van Nu en sinds 2009 van Neerlandia, waarin hij regelmatig publiceert. Hij is auteur van Taal in het onderwijs: Van academicus tot zittenblijver en samen met Siegfried Theissen van Woordenboek voor correct taalgebruik. Zijn specialisaties en interesses zijn Nederlands-Vlaamse cultuur, samenwerking en integratie; Belgisch-Nederlandse taalvarianten; Standaardnederlands; taalnormen, taalzorg, taaladvisering en taalpolitiek in Vlaanderen; copywriting.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK