Vorming door onderwijs

Humaniora tussen verleden en toekomst

"We leren niet voor de school, maar voor het leven."
Seneca

Maar voor wélk leven leren wij? Volgens de politiek en de publieke opinie moet het onderwijs aller 'Read more…

3655

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

Request press copy

ProductDetails

  • Publisher: ACCO Uitgeverij
  • Published: October 17, 2017
  • Book - Softcover
  • Edition 1
  • Pages: 256
  • ISBN: 9789463443517

Specialist areas

What makes this book so great?

  • een filosofische en menswetenschappelijke verkenning van wat school vandaag kan betekenen
  • een pleidooi om onderwijs te bekijken als ‘menselijke’ vorming 
  • gaat in tegen de hedendaagse kijk op onderwijs in functie van economische en sociale vooruitgang

Book reviews

Wie 'zorg' wil dragen voor een menswaardig onderwijs en er zich op een diepgaande wijze in wil verdiepen, mag dit boek zeker niet ongelezen laten.

Luc Anckaert, Collationes

About the author

Geert Van Coillie is classicus en doctor in de wijsbegeerte. Hij is leraar Grieks, Latijn en filosofie in het Klein Seminarie van Roeselare. Hij is verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij publiceert artikelen en boeken over literaire antropologie (René Girard), psychotherapie en onderwijsfilosofie.

Paul Thoen is classicus en filosoof en gaf 36 jaar les in het Klein Seminarie van Roeselare. Hij schreef diverse bijdragen over retoriek, literatuurgeschiedenis en letterenonderwijs in binnen- en buitenlandse vaktijdschriften en verzamelwerken.

Johan Strobbe is historicus, archivaris en leraar geschiedenis en esthetica in het Klein Seminarie van Roeselare. Auteur van onder meer 200 jaar dichters, denkers en durvers. Biografie van een college. Het Klein Seminarie te Roeselare (2007).

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK