i

Acco course texts and Blokwijzers now also available for online order!
Need office supplies? Go to www.acco.be/kantoormateriaal.
Want to print course materials and get them delivered at home? Go to http://www.acco.be/acco-printservice and order your print voucher.

OK

Eetproblemen bij kinderen en adolescenten

‘Eens een moeilijke eter, altijd een moeilijke eter.’

‘Enkel kinderen met overgewicht zijn bezig met lijnen.’

‘De media zijn de oorzaak van eetstoornissen bij jongere 'Read more…

2575

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: Acco Uitgeverij
  • Published: May 23, 2017
  • Book - Softcover
  • Edition 1
  • Pages: 152
  • ISBN: 9789463440158

Specialist areas

Psychopathology

Book reviews

Een degelijk handboek voor iedere hulpverlener die in de praktijk te maken heeft met kinderen en jong volwassenen met eetproblemen. Het boek kan ook inzicht geven aan ouders.

Ieneke Fonck, NBD Biblion

Dit boek is voor zowel een beroepskracht die minder vertrouwd is met de problematiek als een expert goed om in huis te hebben. Het biedt een mooi overzicht van de huidige onderzoeksbevindingen over eetproblemen bij kinderen en adolescenten en de schrijvers hebben deze ook heel goed vertaald naar de klinische praktijk.

Inez Buyck, psychologe, 2017

De auteurs van dit boek zijn er volgens mij in geslaagd een duidelijk overzicht te geven van de huidige stand van zaken in het onderzoek naar eetproblemen bij jongeren en adolescenten. De theoretische achtergrond verduidelijken ze aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en dit is echt wel een meerwaarde. Het boek is dan ook een zeer goed naslagwerk voor iedereen die te maken krijgt met deze doelgroep, maar toch vooral voor professionals (zeker de hoofdstukken twee en drie).

bespreking Fabienne, 2017

About the author

LIEN GOOSSENS is docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2004 doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten, met een belangrijke focus op klinische implicaties van de onderzoeksresultaten. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent, waar ze zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen. ELLEN MOENS is gastdocent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Daarnaast is ze als lector verbonden aan het studiegebied Gezondheidszorg van Odisee Hogeschool. Ten slotte is zij als klinisch psychologe en gedragstherapeute verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent en aan het gewichtszorgprogramma van het AZ Jan Palfijn, waar zij kinderen en jongeren met eet- en gewichtsgerelateerde problemen begeleidt.EETEXPERT werkt sinds 2000 als onafhankelijk kenniscentrum. Mede in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werkt het kenniscentrum aan de professionalisering van preventie en hulpverlening bij eet- en gewichtsproblemen in Vlaanderen. De werking richt zich op alle betrokken professionals waaronder hulpverleners, partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, LOGO’s, beleid en pers. Eetexpert werkt multidisciplinair en vertegenwoordigt geen enkele specifieke belangengroep.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK