i

Acco course texts and Blokwijzers now also available for online order!
Need office supplies? Go to www.acco.be/kantoormateriaal.
Want to print course materials and get them delivered at home? Go to http://www.acco.be/acco-printservice and order your print voucher.

OK

Solidariteit in superdiversiteit

Handvatten voor concrete actie

Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, 'Read more…

2570

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: Acco Uitgeverij
  • Published: October 25, 2017
  • Book - Softcover
  • Edition 1
  • Pages: 168
  • ISBN: 9789462929852

What makes this book so great?

- toegankelijk geschreven


- praktische tools om solidariteit te ontwikkelen


- de auteurs zijn gespecialiseerd in maatschappelijk onderzoek


About the author

NICK SCHUERMANS was wetenschappelijk coördinator van het DieGem-project. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker bij Cosmopolis (Centrum voor Stadsonderzoek, VUB) en coördineert hij het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Cities and newcomers, vanuit zijn interesse voor de geografie van ontmoeting en solidariteit. Hij geeft ook les over stedelijkheid, diversiteit en migratie.

JOKE VANDENABEELE was copromotor van het DieGem-project. Zij werkt als hoofddocent aan het Laboratorium Educatie en Samenleving (KU Leuven, onderzoekseenheid ECS). In nauwe samenspraak met professionals en geëngageerde burgers doet ze onderzoek naar burgerschapseducatie, volwasseneneducatie, gemeenschapsvorming en duurzaam samenleven.

STIJN OOSTERLYNCK was hoofdpromotor van het DieGem-project. Hij is stadssocioloog aan de Universiteit Antwerpen. Hij coördineert het onderzoekscentrum OASeS en is voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute. Hij doceert over de stad, armoede en ongelijkheid. Zijn onderzoek richt zich ook op lokale innovatie, stadsontwikkeling, de welvaartsstaat en solidariteit.

MARC JANS was valorisatiecoördinator van het DieGem-project bij het Laboratorium Educatie en Samenleving (KU Leuven). In dienst van Socius zoekt hij binnen het sociaal-culturele werkveld en in wetenschappelijke kringen naar kerngegevens. Hij volgt er ook het wetenschappelijk onderzoek met praktijkrelevantie op.

DIRK HOLEMANS is coördinator van Oikos, de denktank voor sociaalecologische verandering, en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift. Hij publiceert over innoverende burgerinitiatieven, ecologische economie en stadsontwikkeling. Hij schreef meerdere boeken over de samenleving.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK