De groep mensen die leeft van een bijstandsuitkering (leefloon) is in België sinds de invoering van de bijstandswetgeving (1974) sterk gegroeid en gewijzigd 'Read more…

3660

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: Acco Uitgeverij
  • Published: December 12, 2016
  • Book - Softcover
  • Edition 1
  • Pages: 272
  • ISBN: 9789462927247

About the author

Auteurs die – naast de redacteuren – bijdragen aan het boek zijn: Sarah Carpentier, Daniël Cuypers, Joris De Corte, Filip De Rynck, Koen Hermans, Kim Lievens, Chris Luigjes, Sarah Marchal, Ides Nicaise, Peter Raeymaeckers, Dirk Torfs, Karel Van den Bosch, Johan Vandenbussche, Natascha Van Mechelen, Wim Van Oorschot, Daniel Zamora en Bérénice Storms.

MARJOLIJN DE WILDE is als junior onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Haar onderzoek focust op de determinanten voor uitkeringsgerechtigdheid en de discretionaire ruimte van OCMW’s en maatschappelijk
werkers.

BEA CANTILLON is als hoogleraar en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeckverbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ze doet voornamelijk onderzoek omtrent armoede, sociaal beleid, sociale zekerheid, de welvaartsstaat en gender.

FRANK VANDENBROUCKE is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de Universiteit Antwerpen is hij tevens houder van de leerstoel Herman Deleeck. Zijn onderzoek spitst zich toe op de EU en de ontwikkeling van sociaal en werkgelegenheidsbeleid in de EU lidstaten.       

MARIA DE BIE is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Haar onderzoek gaat vooral over sociale pedagogiek en sociaal werk, met focus op jongeren, participatie, en de relatie tussen hulp en recht.     

 

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK