Inzicht in de totstandkoming van de Russische traditionele geschiedenis

Het geheugen van Rusland

Een geschiedenis

Vladimir Putin omschreef de val van de Sovjet-Unie als de grootste ramp van de 20e eeuw, loofde Ruslands traditionalisme en beriep zich op historische 'Read more…

3605

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Publisher: acco
  • Published: October 29, 2014
  • Book - Softcover
  • Pages: 304
  • ISBN: 9789033498060

Specialist areas

History (general)

What makes this book so great?

  1. Biedt een uniek inzicht in de Russische actualiteit vanuit een 'alternatief' standpunt
  2. Stelt de lezer in staat de actuele gebeurtenissen in de regio in hun context te plaatsen

Book reviews

Coudenys kiest geen kant. [...] Een open dialoog, daar pleit Coudenys voor. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Julie Reniers in MO*Magazine, 2015

Coudenys levert in feite twee boeken in één. Hij geeft een overzicht van de Russische geschiedenis van de vroege Middeleeuwen tot nu en koppelt dat aan een kritische analyse van de historiografie daarover. [...] Het geheugen van Rusland is alleszins een inhoudelijk rijk en nuttig werk. Verscheidene kaarten, chronologische tabellen, en een imposante bibliografie, voetnotenapparaat en register geven het geheel nog wat extra waarde.

Stijn Geudens in Streven, 2015

De inzichten die uit dit boek naar voor komen, kunnen zeker ook op andere situaties worden toegepast, en doen met een andere bril naar geschiedenis kijken!

Hermes, 2015

Coudenys schrijft vlot leesbaar en meeslepend. Hij bestempelt Rusland steevast als 'speciaal': de Russische  ziel, de uitgestrektheid van het land, de vele volkeren, de specifieke folklore en volksaard, maar ook de slavernij, de dronkenschap en hoge graad van geweld komen als voorbeelden en stereotypen op de proppen. De auteur ontkracht of bevestigt die denkbeelden niet, maar geeft zo goed mogelijk weer wat bestaande bronnen vertellen en hoe anderen die interpreteerden. Zo vergaat het ook ons met conflicthantering: we gaan op zoek naar informatie, analyseren die en zoeken dan naar oplossingen. Nuance is altijd de boodschap.

Annemarie Gielen in Koerier, 2015

Het geheugen van Rusland is niet bepaald lichte literatuur, maar je krijgt er wel wat voor terug. Een dieper inzicht in hoe geschiedschrijving vaak misbruikt wordt door de huidige machthebbers (en dat geldt zeker niet alleen voor Rusland) en een heel aantal interessante feiten over Rusland. Voor wie zich verder in de materie wil verdiepen, bevat het boek ook een zeer uitgebreide literatuurlijst en een mooie index om snel de gewenste passage te kunnen opzoeken.

Carolien Coenen in Leven in Leuven, 2015

Coudenis' Het geheugen van Rusland is aanbevolen voor ieder die na de lectuur van welke geschiedenis van Rusland ook eens andere klokken wil horen luiden en voor ieder die belangstelling heeft voor de boeiende debatten die onder historici over aspecten van die Russische geschiedenis werden en worden gevoerd.

Raymond Detrez in Mededelingenblad BVNG, 2015

About the author

Dr. WIM COUDENYS doceert Russische geschiedenis en cultuur aan de KU Leuven. Hij publiceerde uitgebreid over Belgisch-Russische relaties en de geschiedenis van de Russische emigratie (Onedelachtbaren! Het weerspannige leven van Ivan Nazjivin, Rus, schrijver en emigrant, 1999; Leven voor de tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België, 2004; Russische uitgave 2015). In 2011 schreef hij samen met Emmanuel Waegemans Reis van Sint-Petersburg naar Moskou, een fotoboek over de sporen van het verleden tussen de twee Russische hoofdsteden. Zijn huidig onderzoek focust op het ontstaan van de Russische geschiedschrijving in de 18e eeuw en de rol van vertalingen hierin.
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK