Handboek hulpverlening aan probleemjongeren vanuit orthopedagogisch perspectief

Handboek jeugdhulpverlening

Deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

In een context van toenemende intersectorale en interdisciplinaire samenwerking signaleren de auteurs bij diverse beroepsgroepen (o.a. orthopedagogen, 'Read more…

Request teacher copy

Request press copy

ProductDetails

  • Publisher: acco
  • Published: September 20, 2014
  • Book - Softcover
  • Pages: 424
  • ISBN: 9789033497940

Specialist areas

Education (general)

What makes this book so great?

1. Volledig herwerkt en met nieuwe bijdragen
2. Grondig en toegankelijk overzicht van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen en Nederland

About the author

HANS GRIETENS is hoogleraar aan de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in onderzoek over kindermishandeling en jonge kinderen in jeugdzorg.

JOHAN VANDERFAEILLIE is hoofddocent aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gespecialiseerd in onderzoek in de jeugdhulpverlening en heeft een bijzondere interesse voor pleegzorg en de hulpverlening aan zieke kinderen.

BEA MAES is gewoon hoogleraar aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Zij is gespecialiseerd in het domein van de hulpverlening aan kinderen en jongeren met een handicap.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK