Box Over kwaliteit van zorg en communicatie

Aan weerszijden van de stethoscoop, het eerste deel van de reeks, is een onmisbare handleiding voor al wie kwaliteit wil bieden in een humane gezondheidszorg. 'Read more…

8435

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

EXTRAS WITH THIS PUBLICATION

ProductDetails

  • Book - Softcover
  • Pages: 808
  • ISBN: 9789033495052

What makes this book so great?

  1. Voor alle boeken uit deze reeks is digitaal materiaal beschikbaar achter de tab Downloads
  2. Er zijn downloads beschikbaar bij dit boek. U vindt ze u in de grijze zijbalk rechts

Book reviews

'Communicatie als eerste medicijn.' Onder die vlag liep gisteren een interessant symposium, met onder meer spreker Jan De Lepeleire. Hij schreef over het thema een boek met Manu Keirse: 'Aan weerszijden van de stethoscoop'. Hij diept enkele praktische problemen op uit de huisartsenwereld. Het symposium bleek alvast een schot in de roos.

Pascal Selleslagh in Artsenkrant, sept. 2011

Het boek biedt onrechtstreeks een zeer zinvol perspectief voor iedere zorg- en hulpverlener. Wat opgaat voor de (huis)arts, gaat immers grotendeels op voor iedere zorgverstrekker die het diagnostisch belang en het helend effect van communicatie niet gering inschat, zelfs voor ieder voor wie communiceren meer is dan praten.

Toon Quaghebeur in Tijdschrift voor palliatieve zorg

Niet alle hulpverleners zijn van 'nature' bedreven in communicatie en zijn empatisch ingesteld. Zij kunnen veel baat hebben bij het gebruik van beschreven modellen en richtlijnen. Aan weerszijden van de stethoscoop is dan ook een aanrader voor hulpverleners.

De Maakbare Mens vzw

Op een onderhoudende manier behandelt het boek het luisteren en later het evalueren van een gesprek, waarbij ook wordt aangetoond dat communicatie meer is dan het gebruiken van woorden. Dit is zeker een handige leidraad voor mensen in de gezondheidszorg die zich goed willen voorbereiden op soms moeilijke gesprekken, maar ook voor de dagelijkse omgang zit hier veel goede raad in.

Tijdschrift Vereniging Begeleiding en Bevordering Borstvoeding

In alle hoofdstukken wordt gebruik gemaakt van voorbeelden, schema's, tips en tricks, zodat de lezer met iets concreet aan de slag kan gaan en niet de indruk krijgt een louter theoretisch kader te krijgen. Dit is een bruikbaar boek, waarbij zorgvuldig beschreven wordt wat belangrijk is voor patiënten en waar heel wat concrete informatie gegeven wordt om hulpverleners te helpen in hun communicatie.

Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo vzw

. Ik kan nog weinig anders toevoegen dan dat dit boek verplichte literatuur zou moeten zijn voor elke arts in opleiding. Want het is de communicatie die ervoor zorgt dat een behandeling en aangeboden hulp als kwaliteitsvol worden ervaren.

Shari De Baets, Boekentips Alumni Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen KU Leuven

De auteurs geven vaak heel praktische realistische tips - 'je kunt...' of 'het is belangrijk of nuttig om...' of 'het beste is...'. Ze suggereren gesprekspistes die heilzaam bleken en bieden referentiekaders. Ze kennen de vakliteratuur en spreken vanuit een eigen rijke ervaring. Zoals het eerste deel van deze vierdelige reeks is dit een boek dat voor alle zorgverstrekkers in de palliatieve zorg ter beschikking zou moeten zijn.

Toon Quaghebeur in Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

Het boek is de ideale handleiding voor het gebruik van één noodzakelijk instrument: communicatie. Met dit instrument kan je veel bereiken en veel situaties op een bevredende manier afronden. Als hulpverlener is het een onontbeerlijk instrument waarvan je de gebruiksaanwijzing grondig moet (leren) kennen. Het loont op veel vlakken maar zeker in het geval van chronische zorg. Het is de enige garantie die er is dat chronische zorg kwaliteitsvol verloopt.

Contactblad ACHG

Zoals in de twee eerder verschenen delen worden ook in het derde deel verschillende communicatiemiddelen toegepast op concrete casussen die de afzonderlijke bijdragen en het boek in zijn geheel realistisch en authentiek maken (...) Het derde deel met specifieke focus op patiënten met bijzondere noden is duidelijk een meerwaarde ten aanzien van het eerste en tweede deel. Die bijzondere noden vragen om een aangepaste communicatie waarbij iedere hulpverlener zal moeten tonen wat hij of zij waard is.

Toon Quaghebeur (PhD), Departementshoofd Gezondheidszorg en Technologie KHLeuven in Tijdschrift Federatie Palliatieve Zorg

Wat blijft hangen na lectuur van dit boeiend, vlot geschreven en verzorgd uitgegeven boek? De redacteurs beschouwen moeilijkheden in communicatie met personen met een verstandelijke beperking niet als een louter individueel defect, maar als een gevolg van de belemmerende interactie van de persoon met bepaalde drempels in zijn of haar sociale context. De lezer krijgt zinvolle suggesties om te communiceren op affectief, protosymbolisch en symbolisch communicatieniveau.

Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, oktober 2013

About the author

JAN DE LEPELEIRE is arts en doctoreerde in de medische wetenschappen aan de KU Leuven. Hij werkt als huisarts en is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij is voorzitter van de werkgroep coördinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.

MANU KEIRSE is klinisch psycholoog en doctoreerde in de geneeskunde aan de R.U. Leiden (NL). Hij is emeritus hoogleraar van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Daarnaast is hij voorzitter van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg, van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en van diverse andere voorzieningen in de zorg.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK