Awarded

Winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2014

Spraaktaal

Gids voor jongeren met een taalstoornis

Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar 'Read more…

3195

Add to cart

Ship to Belgium: 1 to 3 working days

ProductDetails

  • Book - Softcover
  • Pages: 176
  • ISBN: 9789033491818

Specialist areas

Logopedics, Learning Disorders

What makes this book so great?

Spraaktaal

 won de Gehandicaptenzorgprijs 2014, uitgereikt door VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). De jury noemt als grote kracht dat het geschreven is met de jongeren zelf, al van tijdens het onderzoek waar het boek op gebaseerd is.

Book reviews

Het boek kan gebruikt worden voor psycho-educatie en empowerment. De vormgeving is opmerkelijk en afgestemd op de doelgroep.

via www.auris.com

Dit uitbundig vormgegeven en geïllustreerde boek is een vraagbaak en een gids tegelijk: het geeft informatie over wat esm is en welke moeilijkheden het met zich meebrengt, maar biedt ook een handreiking om de communicatie tussen jongeren met esm en hun omgeving te verbeteren. Het boek laat de jongeren vaak zelf aan het woord, en bevat veel praktische informatie.

via InZicht

De jongeren van SpraakSaam vinden dat er veel te weinig bekend is over ESM. Zij vroegen of er een boek over taalstoornissen geschreven kon worden. Het moest een boek worden waarin duidelijk wordt uitgelegd wat een taalstoornis is en hoe je ermee kunt omgaan, een boek dat er mooi uit zou zien en makkelijk leesbaar zou zijn. Dat boek is er nu. (...) Spraaktaal geeft toegankelijke informatie over het leven met een taalstoornis, laat negen jongeren met ESM aan het woord over hun leven en bevat 29 werkbladen waarop jongeren hun eigen ervaringen, opvattingen en tips kunnen opschrijven. De werkbladen kunnen ouders en professionals helpen in gesprek te gaan met jongeren over de betekenis die de taalstoornis in hun leven heeft. Daarmee levert het boek een belangrijke bijdrage aan psycho-educatie en empowerment.

VHZ Nieuws

Spraaktaal is een werkboek voor jongeren met taalstoornissen. De sterkte van het boek zijn vooral de persoonlijke getuigenissen en informatie gegeven door jongeren met een taalstoornis.

Lien Martens

Het boek is bedoeld voor jongeren met een taalstoornis. Het is dan ook sterk visueel ondersteund. De schrijfstijl is geheel aangepast aan de problematiek en er werd een eenvoudig taalgebruik gehanteerd, op maat van iemand met een taalstoornis (...) Naast een gids is het ook een werkboek. De lezer kan zelf op zoek gaan, foto's plakken, tekeningen maken, enz. Dit beschouwde ik nu net als een lacune in courante begeleidingen die op deze manier handig wordt opgevuld. Met andere worden, het boek is gericht op empowerment .

Françoise Cours in Signaal, 2013

Een uitzonderlijk goed psycho-educatief naslagwerk voor jongeren met een taalstoornis, hun ouders en de hun omringende beroepsmensen. [...] Dergelijke laagdrempelige werken die het informatieve en psycho-educatieve daarenboven zo goed - bijna perfect - integreren, zijn een zeldzaamheid. De ondertitel is heel terecht: het boek is een gids geworden. Maar dan wel een gids in de ruimste zin van het woord: die van wegbereider, begeleider, toelichter, soelaasbieder en mediërende. Zonder betutteling wel te verstaan. Kortom, dit boek heeft een diepe indruk op mij gemaakt.

Lieven Coppens in Nieuwsbrief Leren, 2016

About the author

JET ISARIN is filosoof en senior onderzoeker bij Kentalis – PonTeM. Zij publiceert regelmatig op het gebied van Disability Studies en participatieonderzoek en is beheerder van de website voor jongeren met een taalstoornis www.spraaksaam.com.
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK