Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en staat volop in de belangstelling. Het maakt passend onderwijs en 'Read more…

EXTRAS WITH THIS PUBLICATION

ProductDetails

  • Publisher: acco
  • Published: November 9, 2012
  • Book - Softcover
  • ISBN: 9789033489587

Specialist areas

Education (general)

What makes this book so great?

 

  1. Er zijn downloads beschikbaar bij dit boek. U vindt ze u in de grijze zijbalk rechts

Book reviews

Na het succesvolle opbrengstgericht werken is er nu de sequel: handelingsgericht werken. HGW komt van pas bij de implementatie van passend onderwijs. Concrete vragen staan centraal: welke didactische aanpak hebben leerlingen nodig om onderwijsdoelen te halen? Welke ondersteuningsbehoeften hebben docenten en mentoren om dit voor elkaar te krijgen? Praktisch en doelgericht dus, net als dit handboek.

Didactief, 2013

Ook voor logopedisten is dit boek interessant . Het maakt inzichtelijk wat hun positie en rol ion het totale proces rondom de leerling is, of wat deze idealiter zou moeten zijn. Het biedt handvatten om tot een concrete invulling van deze rol te komen. Veel concrete tips en voorbeelden uit het boek zijn handig, zoals bijvoorbeeld bij het onderwerp constructief communiceren met ouders. Ook de stappenplannen om effectief doelen te bereiken zijn uiteraard zeer bruikbaar, ook voor niet-docenten.

Logopedie jg. 65 nr. 4, 2013

Het is voornamelijk geschreven voor docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en leidinggevenden. Daarnaast richt het zich op andere deskundigen die betrokken zijn bij de school. Ook voor deze niet direct bij het onderwijs betrokkenen is dit boek interessant . Het maakt inzichtelijk wat hun positie en rol in het totale proces rondom de leerling is, of wat deze idealiter zou moeten zijn. Het biedt handvatten om tot een concrete invulling van deze rol te komen. Veel concrete tips en voorbeelden uit het boek zijn handig, zoals bijvoorbeeld bij het onderwerp constructief communiceren met ouders. Ook de stappenplannen om effectief doelen te bereiken zijn uiteraard zeer bruikbaar, ook voor niet-docenten.

Anneriet Nubé (logopedist, linguïst) in Logopedie jg. 85, 2013

Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs is praktisch en doelgericht, net als de voorgaande versies. In de bijlagen vind je formulieren ter ondersteuning van HGW in de praktijk. Deze bijlagen zijn ook te downloaden.

Josje Jaasma

About the author

NOËLLE PAMEIJER werkt als school-, GZ- en kinderpsycholoog bij het Samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt en bij ‘Kwaliteit in Nascholing’.

TANJA VAN BEUKERING is pedagoog, onderwijskundige en GZ-psycholoog en werkt als onderwijsadviseur bij Van der Wolf & Van Beukering.

MAGDA VAN DER WULP en ALYCE ZANDBERGEN zijn orthopedagoog en als onderwijsadviseurs werkzaam bij Buro Spring, scholen in de praktijk, een begeleidings- en adviesbureau voor het onderwijs.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK