Buitengewoon

Het opvoedproces van een kind met een handicap

EXTRAS WITH THIS PUBLICATION

ProductDetails

  • Pages: 112
  • ISBN: 9789033483905

Specialist areas

Developmental Disorders

Book reviews

Door de opbouw met duidelijke, korte hoofdstukken, leest het boek heel vlot . (...) Door het eenvoudige taalgebruik en het afwisselen van theorie met voorbeelden is dit boek aan te raden voor zowel ouders als professionelen.

Evy Heyvaert in Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 36 nr. 322, 2012

Dit boek is een aanrader voor alle hulpverleners, leerkrachten, enz. die met ouders in aanraking komen. Het geeft een goed inzicht in hoe zij zaken ervaren en hoe wij hierop onze aanpak en houding best afstemmen. Het feit dat de auteur zelf ervaringsdeskundige is, draagt hiertoe zeker bij. De teksten zijn helder geschreven en goed gestructureerd. Tekstfragmenten worden afgewisseld met getuigenissen van ouders (...) Heel knap is de samenvatting die volgt aan het einde van elk hoofdstuk, waarin kort nog eens de belangrijkste punten worden opgesomd.

Lien Van Evercooren in Signaal, 2011
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK