i

Participatie in Vlaanderen 2

Eerste analyses van de participatiesurvey 2009

Tussen februari 2009 en november 2009 werd een representatieve steekproef van 3144 Vlamingen tussen 14 tot 85 jaar oud uitgebreid en gedetailleerd bevraagd 'Read more…

ProductDetails

  • Publisher: ACCO Uitgeverij
  • Published: February 8, 2011
  • Book - Softcover
  • Pages: 488
  • ISBN: 9789033482168

Specialist areas

Sociology

What makes this book so great?

  1. Met GPRC-label: dit boek heeft een peer-reviewprocedure doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden

About the author

www.participatiesurvey.be

Naar aanleiding van het grootschalige wetenschappelijk onderzoek van de participatiesurvey ontwikkelde het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport de website Participatiesurvey. Deze website geeft basisinformatie over de Participatiesurvey 2009 en bevat een geactualiseerd overzicht van de publicaties en presentaties die gebaseerd zijn op de Participatiesurvey. Nieuw is de lancering van een webtool die gebruikers toelaat zelf cijfermateriaal uit de dataset te genereren en op die manier aan de slag te gaan met de resultaten. De webtool bevat de antwoorden op een ruime selectie van de belangrijkste vragen in de vragenlijst. In totaal kunnen 702 vragen (variabelen) worden opgevraagd. De verdeling van elke variabele kan daarnaast worden opgesplitst naar tien kenmerken. Zo kan nagegaan worden of de verdeling van de antwoorden op een vraag anders is voor mannen dan voor vrouwen, voor jongeren dan voor ouderen ... Voor een correcte interpretatie van het cijfermateriaal geeft het Steunpunt op de website ook een leeswijzer met instructies mee.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK