Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Handvatten voor een kwaliteitsvol leven

Kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen stellen ons voor bijzondere uitdagingen. Het tegemoet komen aan hun complexe onder-steuningsnoden 'Read more…

ProductDetails

  • Publisher: ACCO Uitgeverij
  • Published: May 10, 2011
  • Book - Softcover
  • Pages: 312
  • ISBN: 9789033482045

Specialist areas

Developmental Disorders

Book reviews

Overheersend is het besef dat met de publicatie van dit boek in de kennisontwikkeling rond mensen met EMB en hun ondersteuning een mijlpaal is bereikt. Een schat aan bestaande kennis is, op een deskundige en betrokken wijze, systematisch gebundeld en naar buiten gebracht. Daarmee kan verder worden gewerkt. Tegelijkertijd worden door dit boek mensen met EMB uit de schaduw gehaald. Het maakt ze zichtbaar als medemens.

Martin Schuurman in Markant, 2011

De rode draad van dit boek wordt gevormd door 'de basisidee dat mensen met EMB mens zijn, niet enkel met beperktheden, maar ook met mogelijkheden'. Dit boek wijst ouders en hulpverleners op heldere wijze die weg.

Peter Glorieux op zorgzaamomgaan.be

Een geslaagd wetenschappelijk boek dat een gerichte aanpak biedt die mensen met ernstige meervoudige beperkingen veel ontwikkelingskansen geeft.

NBD Biblion, 2011

About the author

BEA MAES is gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Ze is tevens verantwoordelijke van Multiplus, een expertisecentrum voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

CARLA VLASKAMP is gewoon hoogleraar aan de Afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze ontwikkelde een opvoedings-programma voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

ANNELEEN PENNE is coördinator van Multiplus, een expertisecentrum voor mensen met ernstige meer-voudige beperkingen verbonden aan het Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven.

comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK