De klas: homogene of heterogene samenstelling?

Welke soort klassamenstelling is de meest gunstige voor de leerprestaties, het welbevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen 'Read more…

ProductDetails

  • Publisher: ACCO Uitgeverij
  • Published: February 22, 2010
  • Book - Softcover
  • Pages: 52
  • ISBN: 9789033478116

Specialist areas

Book reviews

De stof wordt gekleurd door bijpassende citaten van docenten.

in Didaktief, nr. 7, 2010

Een beknopte, maar boeiende studie voor deskundigen en leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs.

NBD Biblion, 2010

About the author

BARBARA BELFI is wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie van de KU Leuven.
BIEKE DE FRAINE is deeltijds docent aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie van de KU Leuven.

JAN VAN DAMME is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en verantwoordelijke van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie van de KU Leuven.
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK