i

Acco course texts and Blokwijzers now also available for online order!
Need office supplies? Go to www.acco.be/kantoormateriaal.
Want to print course materials and get them delivered at home? Go to http://www.acco.be/acco-printservice and order your print voucher.

OK

NNST. Nederlandstalige Nonspeech Test

Aanpassing en hervorming van de Nonspeech Test vanMary Blake Huer

De Nederlandstalige Nonspeech Test (NNST) is een gestandaardiseerd middel voor het observeren, scoren en beoordelen van communicatievoorwaarden en van 'Read more…

ProductDetails

  • Publisher: ACCO Uitgeverij
  • Published: October 9, 2000
  • Book - Softcover
  • ISBN: 9789033446221

Specialist areas

Logopedics, Learning Disorders

About the author

INGE ZINK is doctor in de logopedie en audiologie. Zij is docent aan de KU Leuven, waar ze onder meer de vakken taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen doceert. Daarnaast is ze betrokken bij de diagnostiek en behandeling van taalgestoorde kinderen in het Universitair Revalidatiecentrum voor Gehoord en Spraak te Leuven.  DIRK LEMBRECHTS is licentiaat in de logopedie. In het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen en in het Universitair Revalidatiecentrum voor Gehoord en Spraak te Leuven deed hij diagnostiek en therapie bij taalgestoorde kinderen. Momenteel werkt hij als coördinator van MODEM, communicatie- en computercentrum, voornamelijk met personen met meervoudige handicaps.  MARY BLAKE HUER is doctor, docent, clinicus en onderzoeker. Gedurende meer dan 22 jaar diagnosticeerde ze kinderen en volwassenen in Amerika en gaf ze therapie. Op dit moment doceert ze een universitaire cursus in ondersteunende communicatie en doet ze onderzoek naar pictogrammen over verschillende talen en culturen heen. 
comments powered by Disqus
}
i

We are using cookies to give you the best experience on our site. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

OK